Betalningsanmärkning – var, när och hur?


En hel del som behäftat sin ekonomi med en betalningsanmärkning vet knappt vad det innebär. Oftast varar denna ignorans fram tills den stund då man vill köpa något på kredit eller behöver låna pengar. Då kan man nämligen få avslag om kreditupplysningen visar att man har en betalningsanmärkning. Men vad innebär detta – och hur länge varar en sådan anmärkning? För att du snabbt ska få kunskap om ämnet har vi listat 5 saker man ofta funderar på när det kommer till betalningsanmärkningar.

1. Innebär att man misskött/underlåtit att betala tillbaks en skuld eller kredit
Orsaken till att man får en betalningsanmärkning är inte så svår att förklara. Det innebär helt enkelt att du vid något eller flera tillfällen struntat i att betala tillbaks en skuld. Det vanliga förfarandet är följande:

  • Du erhåller en faktura eller räkning
  • Du glömmer, struntar i eller har inte råd att betala denna
  • Du får en påminnelse från företaget som du står i skuld till
  • Du glömmer, struntar i eller har inte råd att betala denna påminnelse
  • Företaget skickar vidare din skuld till ett inkassobolag
  • Inkassbolaget skickar ytterligare en faktura, oftast behäftad med en så kallad inkassoavgift.
  • Du glömmer, struntar i eller har inte råd att betala denna påminnelse (ibland vid upprepade tillfällen)
  • Inkassobolaget skickar skulden till Kronofogden. Du får en faktura från fogden, underlåtenhet att betala denna och din betalningsanmärkning är ett faktum.

Om man betänker detta förfarande, så ska det alltså till upprepade tillfällen av underlåtenhet av återbetala en skuld innan man får en anmärkning. Det är också därför som många banker och kreditföretag lägger stor vikt vid detta i sin kreditscoring.

2. Ligger kvar under 3 år.
Ja, rubriken förklarar sig själv. Från det datum att du reglerat din skuld hos Kronofogden, så ligger din betalningsanmärkning kvar i tre år. Du måste alltså betala din skuld för att bli av med din anmärkning, annars fortsätter den ligga kvar. För juridiska personer, exempelvis aktiebolag, så ligger anmärkningen kvar i fem år.

3. Banker och kreditföretag ser din anmärkning under en kreditupplysning
Det är först när låneföretaget gör en så kallad kreditupplysning, som du ser om du har en betalningsanmärkning eller inte. Din anmärkning finns alltså sparad i ett offentligt register som banker och kreditföretag har tillgång till, och som de använder för att bestämma vilka som får låna pengar, och vilka som får avslag.

4. Lägsta gränsen är…låg!
Det minsta belopp som man kan få en betalningsanmärkning av är 100 kr. Man kan alltså spoliera massor av ekonomiska möjligheter och framtidsutsikter, genom en dylik struntsumma. Detta, om något, är en stark motivator att alltid hålla noga koll på sina räkningar och skulder.

5. Problem att låna och få krediter
En betalningsanmärkning kan innebära ett betydande ekonomiskt stigma. Exempelvis får man mycket svårare att låna pengar och få krediter; och får man låna, så blir lånet vanligtvis dyrare (högre effektiv ränta), eftersom den upplevde lånerisken anses vara större hos banken. Det ska också nämnas att lånemarknaden är mycket bredare idag än för bara ett par år sedan, och det finns numera gott om låneföretag som ger krediter och lånar ut pengar även till individer med betalninganmärkning. Du kan få en överblick av vår lista på vår hemsida för lån med betalningsanmärkning.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes