Effektiv ränta

Det finns en hel del förvirring runt begrepp som ränta, räntekostnader, ränteavgifter och, inte minst, effektiv ränta. Vad som är vad är inte alltid så lätt att veta. Men för att få en bra koll på dina lån och, inte minst, kunna jämföra olika lånealternativ, är det viktigt att du i alla fall förstår grundprinciperna bakom den effektiva räntan.

Definition på effektiv ränta

Definitionen på effektiv ränta är inte så svår att förstå. Det betyder helt enkelt ”den totala kostnaden för att låna pengar” och uttrycks oftast som ett procenttal. Procentalet är i sin tur en utträkning av den årliga räntan på ett visst lånebelopp. Det viktiga att förstå är att effektiv ränta tar hänsyn till alla avgifter i samband med ett lån. Hela poängen med effektiv ränta är att du snabbt ska kunna jämföra olika lån, utan att behöva ta hänsyn till ”dolda” eller tillkommande avgifter. En del kreditföretag kan nämligen vara väldigt kreativa när det kommer till att lägga på avgifter för ett lån. Du har säkert hört talas om fakturaavgift, uppläggningsavgift, avi-avgift – för att nämna några kostnader som kan tillkomma. Samtliga dessa är dock inbakade i den effektiva räntan.

Numera är det lag på att låneföretaget i branschen för mikrolån ska vara tydliga med att kommunicera den effektiva räntan på sina lån.

Tyvärr råder det fortfarande ganska låg kännedom om hur man räknar ut den effektiva räntan, och vad som skiljer den från ”vanlig” ränta. Det är förstås ett dilemma.

Ger inte alltid en rättvis bild av den absoluta lånekostnaden

Ett annat dilemma är att den effektiva räntan inte ger en opartisk bild av den absoluta kostnaden för ett mikrolån. Ett sådant lån tas oftast under en väldigt begränsad tid, men även om den absoluta lånekostnaden bara är ett par hundralappar, och återbetalas inom låt säg 30 dagar, så kommer den effektiva räntan att räknas på 1 år – vilket givetvis leder till flera hundra procent. Men, som det brukar heta, en hundralapp är en hundralapp, oavsett vilken kostnadsrelation den har till ett visst lånebelopp.

För dig som behöver låna pengar med betalningsanmärkning kommer vanligen den effektiva räntan bli högre än om du inte hade haft en anmärkning. Detta beror på att utlåningsrisken är högre för kreditföretag att låna till individer där kreditupplysningen visar en betalningsanmärkning. Och som du vet så leder en större upplevd finansiell risk alltid till högre avgifter.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes