Finansinspektionen

Finansinspektionen är den instans i Sverige som granskar och ansvarar för aktörerna på Finansmarknaden. Lite förenklat kan man säga att om du vill låna ut pengar på ett strukturerat och seriöst sett, så behöver du först och främst söka tillstånd från Finansinspektionen.

Under ansökningsförfarandet så går FI bland annat igenom företagets rådande kapitalsituation, verksamhetsplan och ägarförhållanden. Det kan också bli aktuellt att FI följer upp ett givet tillstånd under verksamhetens gång, och begär in mer material under tiden.

Söka tillstånd hos Finansinspektionen

Att ett företaget i branschen för sms-lån och mikrolån har tillstånd från FI är givetvis en kvalitetsstämpel. Rent konkret innebär detta att företaget uppfyller flera olika krav på ”god kredit-sed”. Det är heller inte direkt gratis att ansöka om tillstånd hos FI. För att en ansökning ska bli behandlad behöver vederbörande betala in 270 000 kr – och då är det inte ens säkert att man bli godkänd.

En annan intressant uppgift som åläggs FI är att varna konsumenter och företaget för ”företag som man inte ska göra affärer med”. Detta är aktörer som på ett eller annat sätt misskött sina åtaganden på ett synnerligen grovt sett, men också ”falska” företag, som enbart existerar för att ägna sig åt brottlig verskamhet. Ett vanligt missförstånd är att det är Finansinspektionen som registrerar och tar beslut om betalningsanmärkningar. Detta stämmer inte. Det är när man får ett betalningsförläggande registrerat hos Kronofogden, som kreditupplysningen kommer att ange en betalningsanmärkning, och har ingenting med FI att göra.

Såhär beskrivs verksamheten på hemsidan:

”Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Vårt uppdrag från allmänheten – riksdag och regering – är att bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet. Vi ska också verka för ett gott konsumentskydd i finanssektorn.

  • Hemsida: www.fi.se

Powered by WordPress. Designed by WooThemes