Om inkasso, inkassobolag och inkassolagen

Att få ett betalningskrav från ett Inkassoföretag är inte detsamma som att få en registerad betalningsanmärkning hos på din kreditupplysing. Inkasso är helt enkelt ett krav på att få en skuld betald – det vill säga en tjänst som inte betalts, eller en skuld som inte återbetalts och liknande. Egentligen är Inkasso ”bara” ett begrepp för ett ökat påtryckningsmedel att få en skuld reglerad, och det finns flera olika typer av inkassokrav. Den som vill driva i skulden benämns som borgenär, och den som är skyldig pengarna kallas för gäldenär.

Eget inkassokrav eller inkassobolag

En borgenär, exempelvis ett företag som inte fått betalt för en utförd tjänst, kan välja att antingen skicka ett eget inkassokrav, eller använda sig av ett så kallat Inkassoföretag. Idag finns det många olika Inkassoföretag verksamma på den svenska marknaden. Denna verksamhet är i sin tur reglerad av lagar och regelverk, såsom Inkassolagen. Datainspektionen har gjort en sammanställning av hur denna lag bör praktiserad, och vill du dyka ner djupare i ämnet kan du läsa mer i denna pdf

Rent allmänt har Inkassoföretagen strikta krav på sig att följa ”god inkassosed”, vilket exempelvis innebär att man inte får använda sig av otillåtna påtryckningsmedel för att driva en en skuld. Oskäliga kostnader, trakasserier eller olaga hot är exempel på motsatsen till god inkassosed.

Idag finns det cirka 250 inkassobolag i Sverige med tillstånd att bedriva verksamhet. Detta tillstånd utfärda av Datainspektionen, som också granskar att företagen ifråga följer lagar och regler enligt Inkassolagen.

Om man underlåter att betala sin Inkassoskuld skickas ärendet oftast vidare till Kronofogden.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes