Kreditscoring

Kreditscoring kan allmänt sägas vara ett mer vidgad och vidlyftig definition på en konventionell kreditupplysning. Den primära skillnaden är att medan en kreditupplysning syftar till att kartlägga och visa en individs ekonomiska historik, såsom inkomsten, skulder och eventuella betalningsanmärkningar, tar kreditscoring en större hänsyn till individens nuvarande finansiella status.

Kreditscoring är heller inte något som regleras av lagar och regler, såsom förfarandet för en kreditupplysning eller förläggandet av en skuld hos Kronofogden. Detta ska snarare förstås som en banks eller kreditföretags högst enskilda sätt att bedöma en persons kreditvärdighet. Med andra ord: alla lånegivare har ett eget förfarande och system när det gäller att poängbedöma (”kreditscora”) de inkomna låneförfrågningarna.

En kreditupplysning ingår vanligen som en ”komponent” i en kreditscoring. Andra faktorer som brukar spelar stor roll är nuvarande inkomst av tjänst, aktuella skulder och belåningsgrad.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes