Kreditupplysning

Banker, kreditföretag eller andra aktörer som lånar ut pengar vill givetvis ha ett tillförlitligt underlag när man ska låna ut pengar och ge krediter. Man behöver hela enkelt ha något ”att gå på” när man beviljar eller eventuella avslår ett lån. I Sverige, och de flesta andra länder, görs en sådan bedömning primärt via en så kallad kreditupplysning. Hela tanken med att göra en kreditbedömning eller, som det också kallas, en historisk kreditscoring, bygger på en filosofi om att en individs ekonomiska historia också kommer att vara vägledande för framtiden. Med andra ord: det är mycket större risk att ge lån till en individ som tidigare misskött sin ekonomi (som exempelvis har betalningsanmärkningar) än till någon som alltid skött sig.

Att på detta sätta kartlägga en individs ekonomiska historik, och utifrån den ta beslut om att låna ut pengar eller icke, är förstås inte okontroversiellt; inte minst då den bygger på ett slags moralisk tanke om att ”en gång en slarver alltid en slarver”. Det är också därför som det numera finns gott om kreditföretag och bankar som faktiskt ger lån till individer med betalningsanmärkning, av den enkla anledningen att deras ekonomiska situation idag vida uppväger misstagen igår. Hos oss hittar du en bra översikt av sådana företag på vår sida om lån med betalningsanmärkning.

Reglerna för vem som får göra en kreditupplysning, vad som ska ingå i uppgifterna och allt annat som har med detta förfarande att göra, regleras och stipuleras i Kreditupplysningslagen (KuL). Såhär står det på Datainspektionens hemsida om denna lag:

”Kreditupplysningsföretag samlar in uppgifter om enskilda personers ekonomiska och personliga förhållanden samt om företags ekonomiska förhållanden. Alla personer över 15 år finns registrerade hos de största kreditupplysningsföretagen. Kreditupplysningslagen ska i första hand skydda de registrerades personliga integritet, men lagen ska också bidra till en effektiv kreditupplysning.”

Powered by WordPress. Designed by WooThemes