Kronofogden

Först och främst ska vi göra klart att Kronofogden och Finansinspektionen är två separata instanser. Ett vanligt missförstånd är att Finansinspektionen står ”under” Kronofogden, men detta är inte fallet. Däremot har de uppdrag som ibland påminner om varandra, men det är som sagt två enskilda verksamheter.

Kronofogden är en myndighet med två huvudsakliga ”kunder”: å ena sidan verkar man för den som ska ha betalt, å andra sidan för den som ska betala. De flesta tänker nog på Kronofogden som en myndighet vilken driver in obetalda skulder. Men detta är bara en av uppgifterna. Kronofogden hjälper också till med att fastställa så kallade betalningsförlägganden, vilket innebär att man får sin eventuella skuld fastställd till ett visst belopp. Två andra viktiga uppgifter är skuldsanering och tillsyn vid en konkurs.

Så påverkas du av en skuld hos Kronofogden

Om du har en skuld hos Kronofogden så kan detta påverka din vardagliga ekonomi på flera olika sätt. Det mest uppenbara är att du riskerar en så kallad betalningsanmärkning. I egentlig mening är det inte Kronofogden som utfärdar en betalningsanmärkning; detta är snarare något som kreditupplysningen visar om du har ett registrerat betalningsföreläggande hos kronofogden. Om du får en faktura från Kronofogden och inte betalar denna (gängse inom 14 dagar) så kommer du få en betalningsanmärkning. Detta förutsätter även att skuldbeloppet är över 100 kr. Man kan alltså skada sin ekonomi under många är framöver för en struntsumma om man inte har ”ordning och reda” på finanserna. Betalar man sin skuld hos Kronofogden, så försvinner betalningsanmärkningen inom 3 år. Men detta är inte heller ett beslut från Kronofogden, utan en praxis hos Kredituppslysningsföretagen.

4 motivatorer att undvika skuldföreläggande hos Kronofogden

  • Du kan bli tvungen att sälja hus och hem. Om du äger ditt beoende så har Kronofogden rätt att tvinga dig sälja för att betala av dina skulder.
  • Du kan få leva på existensminimum. Kronofogden har rätt att mäta ut din lön, och du kan på så vis bli tvungen att leva på existensminimum under en längre tid.
  • Du kan få svårt att låna pengar. Det blir mer problematiskt att låna pengar om du har en betalningsanmärkning. Idag finns det dock flera kreditföretag som erbjuder lån med betalningsanmärkning, förutsatt att du har en god ekonomi i övrigt (att du betalat din restskuld hos Kronofogden).
  • Du kan få problem med jobbansökningen Vare sig man tycker det är moraliskt ok eller inte, så är det inte helt ovanligt att arbetsgivaren undersöker om du har en skuld hos Kronofogden när du söker nytt jobb. Vilket sålunda kan sätta käppar i hjulet för en ny, intressant och välbetalt tjänst.

Såhär beskriver Kronofogden själva sin roll i ett par meningar på hemsidan:

”Kronofogdens roll är opartisk och vårt uppdrag är att skapa balans mellan den som ska ha betalt och den som ska betala. Det är vår uppgift att se till att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Men det är också vår uppgift att se till att den som har en skuld att betala ska få stöd och vägledning för att reda ut sin situation. Alla vinner på ett samhälle med färre skuldsatta. Därför arbetar vi förebyggande för att minska antalet människor och företag som riskerar att bli överskuldsatta”

Hemsida: www.kronofogden.se

Powered by WordPress. Designed by WooThemes