Ordlista Lån

”Låneanmärkning”
En hel del som behäftat sin ekonomi med en ”anmärkning” vet knappt vad det innebär. Oftast varar denna ignorans fram tills den stund då man vill köpa något på kredit eller behöver låna pengar. Då kan man nämligen få avslag om kreditupplysningen visar att man har en betalningsanmärkning. En sådan anmärkning är en slags upplysning om hur du skött (eller snarare misskött) din ekonomi historiskt sett.

Men vad innebär detta – och hur länge varar en sådan anmärkning?

 • Läs mer på följande sida om begreppet betalningsanmärkning.
 • Finansinspektionen
  Finansinspektionen är den instans i Sverige som granskar och ansvarar för aktörerna på Finansmarknaden. Lite förenklat kan man säga att om du vill låna ut pengar på ett strukturerat och seriöst sett, så behöver du först och främst söka tillstånd från Finansinspektionen.

 • Läs mer om Finansinspektionen.
 • Kreditscoring
  Detta begrepp kan allmänt sägas vara ett mer vidgad och vidlyftig definition på en konventionell kreditupplysning. Den primära skillnaden är att medan en kreditupplysning syftar till att kartlägga och visa en individs ekonomiska historik, såsom inkomsten, skulder och eventuella betalningsanmärkningar, tar kreditscoring en större hänsyn till individens nuvarande finansiella status.

 • Mer om kreditscoring.
 • Kreditupplysning
  Banker, kreditföretag eller andra aktörer som lånar ut pengar vill givetvis ha ett tillförlitligt underlag när man ska låna ut pengar och ge krediter. Man behöver hela enkelt ha något ”att gå på” när man beviljar eller eventuella avslår ett lån. I Sverige, och de flesta andra länder, görs en sådan bedömning primärt via en så kallad kreditupplysning.

 • Läs mer om kreditupplysning
 • Kronofogden
  Kronofogden är en myndighet med två huvudsakliga ”kunder”: å ena sidan verkar man för den som ska ha betalt, å andra sidan för den som ska betala. De flesta tänker nog på Kronofogden som en myndighet vilken driver in obetalda skulder. Men detta är bara en av uppgifterna.

 • Läs mer om Kronofogden.
 • Inkasso
  Inkasso är ett krav på att få en skuld betald – det vill säga en tjänst som inte betalts, eller en skuld som inte återbetalts och liknande. Egentligen är Inkasso ”bara” ett begrepp för ett ökat påtryckningsmedel att få en skuld reglerad, och det finns flera olika typer av inkassokrav. Den som vill driva i skulden benämns som borgenär, och den som är skyldig pengarna kallas för gäldenär.

 • Läs mer om Inkasso
 • Skuldsanering
  Grundförutsättningen för en så kallad ”skuldsanering” är det som kallas för kvalificerad insolvens. Detta innebär i att ”gäldenären är på obestånd och så skuldsatt att han eller hon inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid” Det finns inget stipulerat ”belopp” för skuldsanering, utan här tar Kronofogden helt enkelt beslut från fall till fall. Vilka summor och belopp som kan leda till skuldsanering i ett fall, kan skilja sig markant från ett annat.

 • Läs mer om Skuldsanering.
 • Powered by WordPress. Designed by WooThemes