Vanliga Frågor

Hur mycket pengar kan jag låna av er?
Inte en krona. Vi på lanmedanmarkning.com är inte ett kreditföretag, utan en hemsida som tipsar, infar och ger råd om allt som har med låna pengar på nätet att göra. Som du säkert redan gissat är den här webbplatsen främst inriktad på att guida dig som vill låna pengar fastän du har en anmärkning.

Hur mycket kan jag låna trots att jag har betalningsanmärkning?
Det finns inga generella summor, idag kan ta allt ifrån mikrolån på 500 kr upp till bostadslån på flera miljoner. Hur stor summa du får låna är förstås individuellt betingat: ju bättre ekonomi du har i dagsläget, desto större kan du förstås låna – och tvärtom. Exakt vilka kriterier och låneintervaller som gäller måste du läsa mer om på respektive låneföretags hemsida.

Kan jag låna även om jag fortfarande har en skuld hos kronofogden?
Enligt vår erfarenhet så får man oftast inte låna pengar om man har en obetald restskuld hos Kronofogden. Du behöver alltså lösa denna skuld först. En betalningsanmärkning ligger enligt gängse normer kvar i 3 år efter det att skulden är reglerad.

Är det dyrare att låna om man har en betalningsanmärkning?
Kostnaden för ett lån, det vill säga den effektiva räntan, är framförallt beroende av två faktorer: risk och ränteläge. Rent allmänt så anser kreditföretaget att de tar en större risk genom att låna ut pengar till en individ där kreditupplysningen flaggar för en betalningsanmärkning, eftersom detta visar att du underlåtit att fullgöra en återbetalningsplan. Och om risken är större, så kommer kreditföretaget att kompensera detta genom att ta ut en högre ränta. Och så är egentligen logiken bakom all typ av utlåning – ju högre risk, desto dyrare lån. Rent praktiskt har vi på lanmedanmarkning.com dock hittar flera kreditföretag som håller riktigt konkurrenskraftiga räntor och avgifter för sina lån, även om man lånar med betalningsanmärkning. Som med all annan konsumtion bör du därför lägga tid och energi på att jämföra olika alternativ. Och hitta det som passar din finansiella status bäst.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes